Mikä on korko ja miten se lasketaan

Kun otat lainaa, korko on yksi tärkeimmistä asioista, jotka on ymmärrettävä. Tämä luku määrittää, kuinka paljon rahaa joudut lopulta maksamaan takaisin lainaamasi pääoman lisäksi.

Lainan korko ja sen laskeminen

Korko on lainanantajan veloittama prosenttiosuus lainasta, joka ilmaistaan yleensä todellisen vuosikoron muodossa. Korkoa käytetään lainan kuukausimaksun laskemiseen, ja se on myös yksi tekijä lainan kokonaiskustannusten määrittämisessä. Todellinen vuosikorko sisältää koron sekä lainanantajan perimät maksut, kuten lainan myöntämiskulut tai sulkemiskulut. Lainan kuukausimaksun laskemiseksi korko kerrotaan lainan saldolla ja jaetaan sitten 12:lla (kuukausimaksu). Jos sinulla on esimerkiksi 10 000 euron laina, jonka korko on 6 prosenttia, kuukausimaksusi on 100 euroa ((10 000 x 0,06) / 12). Lainan kokonaiskustannukset olisivat 12 000 euroa ((10 000 x 0,06) x 2), joka sisältää 10 000 euron pääoman ja 2 000 euron korot.

Lainan korkoon vaikuttavat tekijät

Luottokelpoisuus on tärkeä tekijä lainan koron määrässä. Mitä paremmat luottotiedot sinulla on, sitä alhaisempi korko on. Lainan korkoon vaikuttaa myös se, minkä tyyppistä lainaa olet hakemassa. Kiinteäkorkoisen lainan korko pysyy samana koko laina-aikana, kun taas vaihtuvakorkoisen lainan korko voi muuttua ajan myötä. Myös lainan pituus vaikuttaa korkoon, ja lyhyemmillä lainoilla on yleensä korkeampi korko kuin pidemmillä lainoilla. Myös lainasumma vaikuttaa korkoon, ja suuremmilla lainoilla on yleensä alhaisempi korko kuin pienemmillä lainoilla. Kaikilla näillä tekijöillä on merkitystä lainan koron määrittämisessä.

Kiinteäkorkoinen vs vaihtuvakorkoinen laina

Lainoja on kahta päätyyppiä: kiinteäkorkoisia ja vaihtuvakorkoisia. Kiinteäkorkoisessa lainassa korko pysyy samana koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että kuukausimaksusi ovat samat joka kuukausi, mikä helpottaa lainan takaisinmaksun budjetointia. Sen sijaan vaihtuvakorkoisen lainan korko voi vaihdella ajan mittaan. Tämä tarkoittaa, että kuukausimaksusi voivat nousta tai laskea markkinoiden muutosten mukaan. Vaikka vaihtuvakorkoisen lainan korko voi olla aluksi alhaisempi, se voi pitkällä aikavälillä tulla kalliimmaksi, jos korot nousevat. Tämän vuoksi on tärkeää harkita huolellisesti, minkälainen lainatyyppi sopii sinulle, ennen kuin teet päätöksen.

Korkotyypit

Marginaalikorko

Lainan marginaalikorko on korko, joka peritään lainan käytetystä osasta. Toisin sanoen se on korko, joka peritään lainatusta rahasta. Marginaalikorko on yleensä korkeampi kuin koko lainasta perittävä korko. Tämä johtuu siitä, että lainanantaja haluaa varmistaa, että se saa korvauksen riskistä, joka aiheutuu rahan lainaamisesta henkilölle, joka ei ehkä pysty maksamaan lainaa takaisin. Marginaalikorko vaihtelee myös lainatyypin ja lainanottajan luottokelpoisuuden mukaan. Esimerkiksi lainanottaja, jolla on hyvät luottotiedot, saa yleensä alhaisemman marginaalikoron kuin lainanottaja, jolla on huonot luottotiedot.

Nimelliskorko

Nimelliskorko on lainasta perittävä korko, johon ei sisälly maksuja tai muita kuluja. Nimelliskorko on yleensä alhaisempi kuin todellinen vuosikorko, joka sisältää kaikki lainaan liittyvät maksut ja muut kulut. Jos esimerkiksi otat lainan, jonka todellinen vuosikorko on 5 %, lainasta maksettava todellinen korko voi olla lähempänä 4,5 %, kun kaikki maksut on otettu huomioon. Nimelliskorko voi olla hyödyllinen väline eri lainanantajien lainojen vertailussa, sillä se ei sisällä lainanantajien välillä mahdollisesti vaihtelevia maksuja. On kuitenkin tärkeää muistaa, että lainasta maksettava todellinen korko voi olla nimelliskorkoa korkeampi maksujen ja muiden kulujen vuoksi.

Euroopan keskuspankin ohjauskorko

Euroopan keskuspankin ohjauskorko on korko, jolla se lainaa rahaa liikepankeille. Ohjauskorko tunnetaan myös nimellä “peruskorko” EKP asettaa ohjauskoron kuukausittain pidettävässä EKP:n neuvoston kokouksessa, joka koostuu EKP:n johtokunnasta ja kaikkien Euroopan unionin 28 jäsenvaltion kansallisten keskuspankkien pääjohtajista. EKP:n ohjauskorko on tällä hetkellä 0,00 prosenttia.

Reaalikorko

Reaalikorko on inflaatiokorjattu korko. Toisin sanoen se on “todellinen” korko sen jälkeen, kun inflaation vaikutukset on otettu huomioon. Reaalikorko on tärkeä, koska sen avulla voidaan määrittää rahan ostovoima ajan mittaan. Jos reaalikorko on esimerkiksi 3 prosenttia, henkilöllä, jolla on tänään 100 euroa, on vuoden kuluttua 103 euroa. Jos inflaatio on kuitenkin 2 prosenttia, 100 euron ostovoima on vuoden kuluttua vain 98 euroa. Näin ollen reaalikorolla voi olla merkittävä vaikutus rahan ostovoimaan pitkällä aikavälillä.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on lainanotosta perittävä korko, ja se sisältää myös mahdolliset maksut tai lisämaksut. Todellisen vuosikoron tarkoituksena on antaa lainanottajille selkeä käsitys lainanoton kustannuksista, ja se ilmaistaan yleensä prosentteina. Jos esimerkiksi lainaat 100 euroa, jonka todellinen vuosikorko on 10 prosenttia, olet vuoden lopussa velkaa 110 euroa. Yleensä mitä korkeampi todellinen vuosikorko on, sitä kalliimpi laina on. On kuitenkin tärkeää muistaa, että todellinen vuosikorko on vain yksi tekijä, joka on otettava huomioon lainaa valittaessa. Myös muut tekijät, kuten lainan pituus ja kuukausimaksujen suuruus, voivat vaikuttaa lainanoton kokonaiskustannuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää vertailla kaikkia näitä tekijöitä ennen päätöksen tekemistä.

Talletuskorko

Talletuskorko on rahoituslaitoksen talletuksille maksama tuotto. Se määräytyy talletuksen tekohetkellä vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaan. Talletuskorko voi olla kiinteä talletusaikana tai se voi olla vaihteleva. Kiinteä talletus tuottaa yleensä korkeampaa korkoa kuin vaihtuva talletus. Talletuskorko ilmoitetaan usein vuotuisena korkokantana (annual percentage rate, APR). Tämä on korko, joka ansaittaisiin, jos korkoa korotettaisiin kerran vuodessa. Todellinen vuosikorko on hyödyllinen eri talletustuotteiden vertailussa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki rahoituslaitokset eivät käytä samaa menetelmää todellisen vuosikoron laskemiseen. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten todellinen vuosikorko lasketaan, ennen kuin päätät, minkä tuotteen valitset.